De buurt, de mensen, de vereniging; Op weg naar een onderzoeksrapport over de kwaliteit van de woningen in de Van der Pekbuurt

De Van der Pekbuurt is de entree naar Noord of de pier naar het centrum afhankelijk vanuit welk perspectief je de wijk bekijkt. In het Stadhuis en de burelen van Ymere is lange tijd met enig afschuw naar de wijk gekeken. Het liefst wilde het stadsbestuur en de woningcorporatie de wijk platwalsen en er een tweede Overhoeks van maken. De bewoners, gehecht aan hun gemeenschap en buurt, staken hier een stokje voor en dat hebben die huurders geweten.

Want bij een wijk, die historisch erfgoed is, zou je verwachten dat de overheid en haar semi-bestuursorganen zoals corporaties een tandje bijzetten. Dat is echter niet het geval. Er wordt misschien wel een tandje bijgezet in het wegpesten van huurders, maar niet in het leefbaar maken van de woningen en de buurt, dat doen bewoners en de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt grotendeels zelf.

Lees verder De buurt, de mensen, de vereniging; Op weg naar een onderzoeksrapport over de kwaliteit van de woningen in de Van der Pekbuurt

Meld onderhoudsgebreken!

Misschien heeft u in het geheel geen vertrouwen meer in Ymere omdat al uw gebreken in het verleden niet naar behoren zijn verholpen of dat de woningcorporatie niet eens de moeite heeft genomen om te reageren. Dat is begrijpelijk, maar voor het voor een eventuele weigering van de huurverhoging die misschien in juli dit jaar weer ingaat of een zelfs het vragen om een huurverlaging is het melden van gebreken wel belangrijk. Vandaar nu vast een bericht over hoe het melden werkt.

Lees verder Meld onderhoudsgebreken!

Sociale huurders met stadswarmte betalen honderden euro’s meer, ondanks belofte: “We zijn genaaid”

Woningcorporaties staan voor een grote opgave: in 2040 moeten alle sociale huurwoningen aardgasvrij zijn. In veel wijken wordt gekozen voor stadswarmte als geschiktste optie, maar voordat een complex daadwerkelijk verduurzaamd kan worden, moet 70 procent van de bewoners instemmen met de plannen. Dat gebeurde in de Gentiaanbuurt in Noord onder de belofte dat de prijs voor stadswarmte niet duurder zou zijn dan gas, maar nu hebben ze daar te maken met een prijsstijging van honderden euro’s. “Leg je de rekening echt neer bij de armste Amsterdammers?”

Lees verder Sociale huurders met stadswarmte betalen honderden euro’s meer, ondanks belofte: “We zijn genaaid”

Een gewone huurder trekt dit overleg niet. Pest Ymere de mensen ook uit het paarse blok?

De renovatiegesprekken met Ymere van het paarse cluster zijn begonnen in september 2022 dus al een jaar aan de gang. De meeste bewoners van het blok willen niet als paarse blok met Ymere overleggen, maar als gehele wijk, de Van der Pekbuurt. Ymere wil dit niet. Zij zeggen dat de woningcorporatie overeenstemming heeft bereikt met bewoners van het gele blok en dat daar de renovatie nu kan beginnen, Zie voor de situatie bij het startblok (onderdeel van het gele blok) het artikel ‘De wijk is met liefde gebouwd, maar wordt niet met liefde onderhouden door Ymere; Renovatie van het gele blok, een hele strijd!

Lees verder Een gewone huurder trekt dit overleg niet. Pest Ymere de mensen ook uit het paarse blok?

Huurdersvereniging bijeenkomst december in 14 stellingen

Vrijdag 15 december hadden we een fijne bijeenkomst met bewoners over wat er speelt in onze huizen en in de buurt en wat we daaraan kunnen doen. Als je er niet bij kon zijn, brengen we je natuurlijk ook op de hoogte en horen we graag welke onderwerpen je bezig houden.

Daar kunnen we in het nieuwe jaar dan samen voor strijden!

Lees verder Huurdersvereniging bijeenkomst december in 14 stellingen

Tips en tricks bij het onderhandelen voor de renovatie met Ymere

Als we Ymere na de renovatie 50 jaar niet meer zien dan moet het nu goed gebeuren dus steek er een beetje energie in, organiseer je, iedereen een beetje met een plan dan winnen we deze strijd. De huizen zijn 100 jaar geleden goed gebouwd, wij als huurders moeten Ymere terug op dat pad brengen. Dat klinkt als een onmogelijke taak, maar niet onbereikbaar. Je bent samen de wereld, de buurt aan het vormgeven, samen bepalen hoe je in de toekomst wilt wonen, da’s te gek.

Lees verder Tips en tricks bij het onderhandelen voor de renovatie met Ymere

Huisje, boompje, rat, muis, tochtstripje, schimmel, vocht, boem (balkon valt naar beneden): de staat van sociale huur in Amsterdam

Maandag 25 september 2023 was een vertegenwoordiging van de Huurdersvereniging Van der Pekbuurt aanwezig in De Balie bij de ‘Live Journalism’ avond van AT5 en Het Parool.

Lees verder Huisje, boompje, rat, muis, tochtstripje, schimmel, vocht, boem (balkon valt naar beneden): de staat van sociale huur in Amsterdam